Stránka bytového domu Karloveská 6-10,Tilgnerova 1-15

Diskusné fórum

Žiadne kategórie neboli nájdené.

Pre zobrazenie všetkých informácií o tomto dome je potrebné sa zaregistrovať. Po registrácií, sa na stránke bytového domu, v ktorom vlastníte byt zobrazia nasledovné údaje:

  •     zápisnice zo schodzí vlastníkov
  •     formulár pre nahlasovania stavov meračov a osobomesiacov
  •     mená zástupcov vlastníkov
  •     ďalšie informácie týkajúce sa Vášho domu a bytu


Registrovaný vlastníci môžu dostávať správy a oznamy o udalostiach (plánované odstávky vody, pozvánky na schôdze vlastníkov) elektornickou poštou.

Čísla účtov bytového domu

2952217951/0200 - VÚB, a.s. - účet pre príjem vkladov od vlastníkov bytov

297-20036879/6500 - Poštová banka a.s. - zrušený účet

10006-136511010/4900 - Istrobanka

10129-315010/4900 - Istrobanka

10196-219010/4900 - Istrobanka

Tvorba fondu prevádzky údržby a opráv.

od 1.1.2007 0,66€/m2 /mesiac

 

Kalendár - Karloveska 6-10,Tilgnerova 1-15

Predošlý mesiac December 2017 Január 2018 Február 2018 Ďalší mesiac
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31