Stránka bytového domu Karloveská 26-30,Fadruszová 13-17,Fadruszová 19-25

Diskusné fórum

Žiadne kategórie neboli nájdené.

Pre zobrazenie všetkých informácií o tomto dome je potrebné sa zaregistrovať. Po registrácií, sa na stránke bytového domu, v ktorom vlastníte byt zobrazia nasledovné údaje:

  •     zápisnice zo schodzí vlastníkov
  •     formulár pre nahlasovania stavov meračov a osobomesiacov
  •     mená zástupcov vlastníkov
  •     ďalšie informácie týkajúce sa Vášho domu a bytu


Registrovaný vlastníci môžu dostávať správy a oznamy o udalostiach (plánované odstávky vody, pozvánky na schôdze vlastníkov) elektornickou poštou.

Čísla účtov bytového domu

246-20036879/6500 - Poštová banka a.s. - Účet pre príjem vkladov od vlastníkov bytov

2621154036/1100 / Tatrabanka

Tvorba fondu prevádzky údržby a opráv.

od 1.1.2009 - 0,83€/m2 /mesiac

 

Spotreby domu

Rok/položka studená voda (m3) teplá voda (m3) teplo na kúrenie (GJ)
2003 0 0 3783,50
2004 0 0 4015,42
2005 0 0 3701,16
2006 0 0 2565,72
2007 0 0 2253,6
2008 0 0 2350,8