Spolupráca s K.R.S. nastavená tak, aby všetky plánované aj neplánované udalosti boli riešené odborne a čo najrýchlejšie.


1. Ekonomiku objektu vedieme na samostatnom účte, čo umožňuje rýchly prehľad a rýchlu operatívu.

2. Počas celej doby spolupráce je máte prideleného správcu, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť.

3. Staráme sa o všetky potrebné právne, finančné a iné úkony.

4. Pravidelne vás informujeme na domových schôdzach.

5. Do riešení otázok týkajúcich sa objektu vstupujeme aktívne s viacerými alternatívami návrhov.

Schéma finančných tokov

Majiteľ bytu platí mesačné poplatky, ktoré sú odvádzané na samostatný účet domu. Tieto platby sa ďalej rozdeľujú medzi: 

1. Fond údržby a opráv, s ktorým narábame iba po odsúhlasení každej aktivity vlastníkmi.

2. Poplatky za energie a iné služby, ktoré sú priamo hradené ďalším dodávateľom.

3. Platba K.R.S., z ktorej hradíme všetky aktivity, zahrnuté v zmluve. Aktivity nájdete v sekcii Spoľahnite sa.