1. poistenie domu, podľa požiadavky vlastníkov

2. vedenie účtovníctva, správa finančných prostriedkov

3. poradenstvo v oblasti budúcich investícii

4. vedenie fondu prevádzky údržby a opráv

5. krátkodobé a strednodobé finančné produkty, ktoré vaše investície zhodnotia

 

Späť