Ako ušetriť teplo

10-09-2009 18:57 napísal Hollý Matej

Inštaláciou termostatických hlavíc na regulačné ventily radiátorov spolu s osadením pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov (merače) ste získali možnosť reálne ovplyvniť náklady na vykurovanie vo Vašom byte. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť hodnoty namerané na meračoch a tak zvýšiť náklady na vykurovanie.Toto sú hlavné dôvody vedúce k vysokým nákladom za teplo:

  • vetranie trvalo odchýleným oknom spôsobuje prúdenie vzuchu okolo termostatickej hlavice ventilu, čo spôsobuje jeho otvorenie na maximum. Teplo dodané do radiátora a zanamenané meračom uniká oknom von.
  • zakrývanie merača môže byť vyhodnotené prístrojom ako pokus o ovplyňovanie čo sa prejaví zvýšeným počtom odpočítaných dielikov
  • zvislá prekážka pred meračom do vzdialenosti +-30 cm vyhodnocuje merač ako pokus o ovplyvnenie.
  • úplné odstavovanie ventilov počas dňa a ich následné otvorenie na plno v poobeňajších / večerných hodinách. Množsto dielikov nameraných v krátkom čase v snahe vykúriť chladnú miesnosť je vyššie ako keď sa vykuruje už pred tým temperovaná miestnosť.

 

Uvedené rady platia pre väčšinu typov meračov.

 

 

Späť