SMS správy pre vlastníkov

03-06-2011 09:56 napísal Hollý Matej

Dňa 3.6.2011 sme spustili službu zasielania SMS správ pre vlastníkov. Túto službu budeme využívať na zlepšenie a zefektívnenie komunikácie v nasledovných oblastiach:
 
Havarijné stavy a odstávky
V prípade, že budeme vopred informovaní o odstávke vody, elektrickej energie, tepla alebo plynu. Budeme Vás o tejto skutočností vopred formou SMS správy informovať.
 
Informácie o schôdzach a hlasovaniach
Vlastníkov budeme v informovať o termínoch schôdzí obvyklými spôsobmi, avšak v deň konania schôdze im ešte túto skutočnosť pripomenieme SMS správou. Podobne budeme pripomínať vlastníkom termíny písomných hlasovaní ako aj oznamovať ich výsledky.
 
Upomienky.
Formou SMS správ budeme vlastníkov tiež upozorňovať na ich omeškané platby.
 
V dobe, keď sa mobilný telefón stal bežnou súčasťou života ľudí, využívame túto skutočnosť na zlepšenie vzájomnej  komunikácie. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať o aktualizáciu informácie o čísle Vášho mobilného telefónu v našom informačnom systéme. 
 

Späť