Zahájenie obnovy bytového domu H.Meličkovej 17,19,19/A

01-04-2010 13:53 napísal Ing. Miloslav Putera

Zahájenie obnovy bytového domu H.Meličkovej 17,19,19/A

 

Oznamujeme vlastníkom bytov, že dňa 6.4.2010 budú zahájené práce na obnove bytového domu, ktoré spočívajú zo zateplenia obvodového plášťa, strechy a strojovní výťahov, výmeny schodiskových a pivničných okien, výmeny vchodových brán. Kompletný harmonogram prác je vyvesený v každom vchode.

Žiadame vlastníkov, aby počas prác na južnej fasáde nepoužívali vstupy do objektu z terasy.

Ďalej žiadame vlastníkov, užívateľov, nájomníkov v spoločných priestoroch objektu, aby v zmysle nasledovného harmonogramu, z dôvodu výmeny pivničných okien :
južná strana:
dňa 21.4.2010 ( t.j. streda)
    a 22.4.2010 (t.j.štvrtok)
umožnili prístup do pivničných kobiek, ktoré sú umiestnené pri okne a uvoľnili pri ňom priestor.
severná strana:
dňa 22.4. 2010 ( t.j. štvrtok)
              a 23 a 24.4.2010 (t.j.piatok, sobota)
umožnili prístup do prenajatých a vlastníkmi obsadených miestností a uvoľnili priestor pri okne.
     ( Nástup na práce:   dňa 21.4.2010 v čase 8:00 – 8:30 hod.)
Za porozumenie ďakujeme

Späť