Archív oznamov

Október 2009

Schôdza vlastníkov - Gercenova 6/A, 6/B

29-10-2009 14:05 napísal Ing. Zlatica Beňová

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze:     11.11.2009 (streda)

 

Hodina:                              17:00 hod.

 

Miesto:                               vo vchode - Gercenova 6/A

 

Program:

1. Prezentácia.

2. Voľba overovateľa zápisnice.

3. Oprava zatekania do bytu č. 48 z lódžie na Gercenovej 6/A - 3. posch.

4. Oprava zatekania do kaderníctva na Gercenovej 6/B.

5. Rôzne.

 

Oznam - Kuklovská 1

29-10-2009 11:54 napísal Ing. Zlatica Beňová

Dovoľujeme si informovať Vás, že v objekte Kuklovská 1 bude dňa 03.11.2009 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. vykonaná demontáž objektového merača teplej úžitkovej vody a jeho následné overenie, GO 2009.

Schôdza vlastníkov - Veternicová 3 - 7

27-10-2009 17:12 napísal Ing. Zlatica Beňová

Dátum konania schôdze:     10.11.2009 (utorok)

 

Čas:                                  17:00 hod.

 

Miesto:                              zasadacia miestnosť na Matejkovej ul. 20 (d. č. 17), Bratislava

 

 

Program:

1. Prezentácia a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Informácia o hospodárení a tech. stave objektu.

3. Informácia o činnosti výboru vlastníkov.

4. Zateplovanie domu.

5. Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie.

6. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu.

7. Novelizácia štatútu výboru vlastníkov.

8. Rôzne.

Schôdza vlastníkov - J. Stanislava 39 - 47

27-10-2009 17:09 napísal Ing. Zlatica Beňová

Dátum konania schôdze:     03.11.2009 (utorok)

 

Čas:                                  17:00 hod.

 

Miesto:                              zasadacia miestnosť na Matejkovej ul. 20, Bratislava

 

 

Program:

1. Prezentácia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie.

3. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu.

4. Odsúhlasenie zápisu záložného práva na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov do katastra nehnuteľností, podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z.

5. Rôzne.

 

 

Schôdza vlastníkov - Matejkova 45

27-10-2009 17:03 napísal Ing. Zlatica Beňová

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze:     09.11.2009

 

Hodina:                             17:00 hod.

 

Miesto:                              zasadacia miestnosť na Matejkovej ul. 20, Bratislava

 

 

Program:                          

1. Prezentácia - predstavenie správcu bytových domov.

2. Voľba overovateľa zápisnice.

3. Schválenie plánu údržby a opráv - revízie.

4. Informácia o hospodárení s fondom opráv.

5. Zápis záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. do katastra nehnuteľností.

6. Rôzne.