Archív oznamov

November 2009

Schôdza vlastníkov obj. Gabčíkova 2-6

30-11-2009 17:11 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov objektu Gabčíkova 2, 4, 6

Dátum konania schôdze :     3.12.2009  ( štvrtok )

Hodina :                             17.00 hod.

Miesto :                              zasadacia miestnosť, Matejkova 20

Program :

1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Odsúhlasenie rozsahu prác obnovy bytového domu
3.Odsúhlasenie dodávateľa obnovy bytového domu a stav. dozoru
4.Odsúhlasenie úveru na financovanie obnovy bytového domu
5.Poistenie objektu
6.Rôzne

Schôdza vlastníkov obj. H.Meličkovej 17, 19, 19/A

30-11-2009 17:02 napísal Ing. Miloslav Putera

Schôdza vlastníkov obj. H.Meličkovej 17, 19, 19/A

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov objektu H.Meličkovej 17, 19, 19/A


Dátum konania schôdze :     2.12.2009  ( streda )

Hodina :                             17.00 hod.

Miesto :                              zasadacia miestnosť, Matejkova 20

Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Odsúhlasenie úveru na financovanie obnovy bytového domu

Schôdza vlastníkov obj. Ľ.Fullu 5

25-11-2009 09:29 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 5

Dátum konania schôdze :   1.12.2009  ( utorok )

Čas :                                17.00 hod.

Miesto :                             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

1.Prezentácia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie ( návrh na str.2 )
3.Hlasovanie o zvýšení poplatku do FO ( v súčasnosti je 0,39 E/m² )
4.Schválenie ďalšieho postupu pri obnove bytového domu ( zateplenie objektu atď. )
5.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6.Rôzne

Schôdza vlastníkov obj. H.Meličkovej 17, 19, 19/A

23-11-2009 16:35 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu H.Meličkovej 17, 19, 19/A

Dátum konania schôdze :     25.11.2009  ( streda )

Hodina :                             17.00 hod.

Miesto :                              zasadacia miestnosť, Matejkova 20

Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Odsúhlasenie rozsahu prác obnovy bytového domu
3.Odsúhlasenie dodávateľa obnovy bytového domu
4.Odsúhlasenie úveru na financovanie obnovy bytového domu

Schôdza vlastníkov obj. Segnerova 6

23-11-2009 16:28 napísal Ing. Miloslav Putera

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a NP bytového domu Segnerova 6

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  30.11.2009  /pondelok/
Hodina :                           17:00

Miesto :                            zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :      

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2.Odsúhlasenie rozsahu prác obnovy bytového domu
3.Odsúhlasenie výberu zhotoviteľa
4.Financovanie projektu – úver, dotácia