Archív oznamov

December 2009

Mimoriadna schôdza vlastníkov - Majerníkova 3 - 9

14-12-2009 09:22 napísal Ing. Zlatica Beňová

Dátum konania schôdze : 22.12.2009 ( utorok )


Hodina : 18.00 hod.

Miesto : zasadacia miestnosť, Matejkova 20


Program :

 1. Prezentácia a určenie overovateľov.

 2. Odsúhlasenie úveru na financovanie obnovy bytového domu v roku 2010.

 

Schôdza vlastníkov - Matejkova 14 - 18

11-12-2009 10:52 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Dátum konania schôdze : 21.12.2009 ( pondelok )


Čas : 18.00 hod.


Miesto : zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava


Program :


 1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.

 2. Súhlas vlastníkov s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch na MVRR SR, za účelom získania dotácie zo št.rozpočtu.

 3. Odsúhlasenie úveru v komerčnej banke na dofinancovanie obnovy bytového domu.

 4. Odsúhlasenie stavebného dozoru.

Schôdza vlastníkov - Tilgnerova 1 - 15, Karloveská 6 - 10

09-12-2009 13:05 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 14.12.2009- PONDELOK

Hodina : 17:00

Miesto : zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

 

Program :

 1. Prezentácia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

 2. Úprava zelene v okolí bytového domu.

 3. Zápis záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/ 93 Z.z. do katastra nehnuteľností.

 4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej schôdze zo dňa 15.12.2008.

 5. Oboznámenie správcom so záväzkami vlastníkov a nájomcov nebytových priestorov (neplatiči) voči bytovému domu ako aj spôsob riešenia neplatičov.

 6. Plán opráv na rok 2010.

 7. Fond opráv – platiť za odstraňovanie závad z fondu opráv.

 8. Návrh na zvýšenie do Fondu údržby a opráv.

 9. Voľba zástupcov vlastníkov za jednotlivé vchody, ich náhradníkov a voľba predsedu výboru vlastníkov.

 10. Rôzne.

Prerušenie dodávky plynu - Ľ. Fullu 3

09-12-2009 08:11 napísal Ing. Zlatica Beňová

SPP oznamuje obyvateľom Ľ. Fullu 3, že dňa 10.12.2009 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. bude prerušená dodávka plynu do objektu.

Schôdza vlastníkov - Hlaváčikova 4

07-12-2009 17:32 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Dátum konania schôdze : 14.12.2009 ( pondelok )

 

Čas : 19.00 hod.

 

Miesto : vo vestibule domu

 

Program :

 1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.

 2. Odsúhlasenie úveru na financovanie obnovy bytového domu.

 3. Odsúhlasenie výmeny pôvodných odparovacích, za digitálne merače na radiátory.