Archív oznamov

Január 2010

Schôdza vlastníkov Púpavova 46-50, Borská 1-7, Zohorská 2-6

12-01-2010 15:17 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
BYTOVÉHO DOMU Púpavova 46-50, Borská 1-7 a Zohorská 2-6

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 20.1.2010  (v stredu)
Hodina : 17:00

Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2.Odsúhlasenie rozsahu prác obnovy bytového domu
3.Odsúhlasenie výberu zhotoviteľa
4.Financovanie projektu – úver, dotácia