Archív oznamov

Marec 2010

Schôdza vlastníkov obj. Majerníkova 14, 16

31-03-2010 14:20 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu MAJERNÍKOVA 14-16

Dátum konania schôdze :     13.4.2010  ( utorok )

Čas :                                  17.00 hod.

Miesto :                              zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie /voľba komisie vlastníkov za účelom výberu dodávateľa na obnovu bytového domu atď./
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne

Oznam o odovzdávaní kľúčov od schránok v obj. Veternicová 3-7

31-03-2010 13:59 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM
Oznamujeme obyvateľom vo vchodoch Veternicová 3,5,7, že kľúče od nových poštových schránok sa budú odovzdávať v dňoch               1.4., 5.4., 6.4. a 7.4.2010
                          v čase od 19.00 - do 20.00 hod.
v rokovacej miestnosti výboru vlastníkov vo vchode č.5

Kľúče sa budú odovzdávať výlučne vlastníkom bytov alebo nájomcom SBD IV.
Ostatným nájomcom bytov budú kľúče odovzdané len v prípade, že budú mať overené splnomocnenie od vlastníka bytu.
Pôvodné poštové schránky budú odstránené dňa 7.4.2010.

Nahlásenie závad po obnove bytového domu Adámiho 13-17

30-03-2010 09:48 napísal Ing. Miloslav Putera

Nahlásenie kolaudačných a ostatných závad
   
    Žiadame týmto vážených vlastníkov o nahlásenie doposiaľ neodstránených kolaudačných závad a novozniknutých a zistených závad vo Vašich bytoch, po zateplení objektu a opravách lodžií.
Závady treba nahlásiť vyplnením spodnej časti listu, ktorý Vám bol vhodený do poštovej schránky a doručením správcovi v čo najkratšom termíne.
Závady možno zaslať aj mailom na adresu: miloslav.putera@krssro.eu

Za spoluprácu vopred ďakujeme

Koprivnica - Termovízia

26-03-2010 15:45 napísal Hollý Matej

Vážení vlastníci,

 

V nedeľu 28. marca 2010 sa bude v ranných hodinách vykonávať meranie tepelných strát budovy termovíziou. Za prípadné rušenie sa vopred ospravedlňujeme, nakoľko bude potrebné vykonať určité merania aj v bytoch. 

 

Pokiaľ si neželáte byť rušení, nechajte nálepku s touto informáciou na dverách bytu zvonku.

Výmena poštových schránok - Veternicová 3-7

26-03-2010 13:46 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

Oznamujeme obyvateľom vo vchodoch Veternicová 3,5,7, že od 30.3.2010 začne spoločnosť Marpol s.r.o. vymieňať poštové schránky.
Pokiaľ nebudú mať vlastníci prevzaté kľúče od nových schránok, budú sa využívať ešte pôvodné, ktoré budú dočasne uložené vo vstupných vestibuloch.

Za porozumenie ďakujeme.