Archív oznamov

Máj 2010

Koprivnica - schôdza vlastníkov

20-05-2010 15:52 napísal Hollý Matej

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV  a NP  BYTOVÉHO DOMU Koprivnicka 9A-9G
Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.
 
Dátum konania schôdze: 25.05.2010  
Hodina:18.,00 hod.
Miesto: DK Dúbravka
 
Program:    
1.Prezentácia – voľba overovateľov
2.Spôsob rozdelenia nákladov za rok 2009
3.Rôzne
 
V Bratislave :   20.05.2010
 

Hlaváčikova 4 - schôdza vlastníkov

10-05-2010 14:00 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu HLAVÁČIKOVA 4

Dátum konania schôdze : 18.5.2010  ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie – bližšie informácie o zahájení obnovy byt.domu, odsúhlasenie kamerového systému v dome, atď.
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne

Majerníkova 30-34 - schôdza vlastníkov

05-05-2010 09:30 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MAJERNÍKOVA 30-34

Dátum konania schôdze : 11.5.2010  ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Zhodnotenie komplexnej obnovy byt.domu
3.Odsúhlasenie mimoriadnej odmeny komisii vlastníkov
4.Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie
5.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6.Rôzne