Archív oznamov

Jún 2010

Prerušenie dodávky TÚV

30-06-2010 15:44 napísal Ing. Miloslav Putera

Dodávateľ tepla Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje :

 

Z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky el. energie v OST 979 bude prerušená dodávka TÚV nasledovne:

dňa 6.7.2010 v čase od 8:00 do 11:00 hod v objektoch

Ľ.Fullu 3, 5

Majerníkova 2-6

Ľ.Fullu 4-10

Jurigovo nám. 11 - 15 - Schôdza vlastníkov

30-06-2010 13:51 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Jurigovo námestie 11 - 15

 

Dátum konania schôdze: 07.07.2010 (streda)

 

Čas: 17.00 hod.

 

Miesto: malá sála v KCK Molecova ul.

 

Program:

 

1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Informácie o obnove bytového domu (výber dodávateľa, termíny, atď.)

3. Hlasovanie o spôsobe a zabezpečení financovania obnovy bytového domu

4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

5. Rôzne

 

Veternicova 3-7 - kontrolný odpočet vodomerov

24-06-2010 10:56 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM
Oznamujeme obyvateľom vo vchodoch Veternicová 3,5,7, že sa bude vykonávať kontrolný odpočet bytových vodomerov v termíne:
         28.6.2010 /pondelok/
Veternicová 3 – od 17.00 do 18.00 hod.
Veternicová 5 – od 18.00 do 19.00 hod.
Veternicová 7 – od 19.00 do 20.00 hod.

Náhradný termín: 30.6.2010 /streda/ po schôdzi vlastníkov, v čase od 18.30 hod. do 20.00 hod.,
príp. dohodou priamo s p.Ševčíkom do 1.7.2010 – tel. 653 15 639, 0908 141 029.

Za týmto účelom prosíme obyvateľov o sprístupnenie všetkých bytov.
Za porozumenie ďakujeme.

Karloveská 6-10, Tignerova 1-15 - Odstávka TÚV

24-06-2010 09:29 napísal Ing. Miloslav Putera

Na základe oznámenia zhotoviteľa  stavby Rekonštrukcia sek. rozvodov OST 952 Tilgnerova  oznamujeme, že odstávka TÚV pre obytný dom Karloveská 6-10, Tilgnerova 1-15 bude dňa 7. júla 2010.

Veternicova 3-7 - mimoriadna schôdza

22-06-2010 08:51 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA MIMORIADNU SCHÔDZU VLASTNÍKOV V OBJEKTE VETERNICOVÁ 3-7

Dátum konania schôdze :  30.6.2010 /streda/

Čas :                               17:00 hodina

Miesto :  rokovacia miestnosť Výboru vlastníkov vo vchode Veternicová 5

Program :

1.Prezentácia, voľba overovateľov a zapisovateľa
2.Odsúhlasenie dodávateľa na zateplenie strechy a štítovej steny fasády