Archív oznamov

Júl 2010

Dlhé Diely - Odstávka TÚV

26-07-2010 08:33 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Dodávateľ tepla Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje :

 

Za účelom pravidelných letných údržbárskych a opravárenských prác na zariadeniach sústav centralizovaného zásobovania teplom preruší dodávku teplej vody do odberných zariadení v termíne:

 

od 10.08.2010 do 12.08.2010 každý deň o 08:00 hod. do 14:00 hod.

 

(na uliciach podľa priloženého súboru).

 

Novackého 2 - 8 - Výpadok elektrického prúdu

20-07-2010 10:24 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážený vlastník / Vážená vlastníčka,

 

dnes sme sa dozvedeli o výpadku elektrického prúdu z dôvodu vykonávania údržby na svojich zariadeniach Západoslovenskou energetikou, a.s. dnes 20.07.2010 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod..

 

Túto skutočnosť nám ani vlastníkom ZSE neoznámila. 

 

Výpadok sa týka objektov:

 

Novackého 1 - 5,

Adámiho 12 - 22,

Novackého 2 - 8.

 

Upozornili sme ZSE, aby sa takýchto chýb v budúcnosti nedopúšťala.

 

Adámiho 12 - 22 - Výpadok elektrického prúdu

20-07-2010 10:23 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážený vlastník / Vážená vlastníčka,

 

dnes sme sa dozvedeli o výpadku elektrického prúdu z dôvodu vykonávania údržby na svojich zariadeniach Západoslovenskou energetikou, a.s. dnes 20.07.2010 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod..

 

Túto skutočnosť nám ani vlastníkom ZSE neoznámila. 

 

Výpadok sa týka objektov:

 

Novackého 1 - 5,

Adámiho 12 - 22,

Novackého 2 - 8.

 

Upozornili sme ZSE, aby sa takýchto chýb v budúcnosti nedopúšťala.

 

Novackého 1 - 5 - Výpadok elektrického prúdu

20-07-2010 10:16 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážený vlastník / Vážená vlastníčka,

 

dnes sme sa dozvedeli o výpadku elektrického prúdu z dôvodu vykonávania údržby na svojich zariadeniach Západoslovenskou energetikou, a.s. dnes 20.07.2010 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod..

 

Túto skutočnosť nám ani vlastníkom ZSE neoznámila. 

 

Výpadok sa týka objektov:

 

Novackého 1 - 5,

Adámiho 12 - 22,

Novackého 2 - 8.

 

Upozornili sme ZSE, aby sa takýchto chýb v budúcnosti nedopúšťala.

 

 

 

Majerníkova 2 - 6 - Vrátenie žiadosti o dotáciu

19-07-2010 15:32 napísal Ing. Zlatica Beňová