Archív oznamov

August 2010

Majerníkova 54-58 - schôdza vlastníkov

31-08-2010 08:47 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Majerníkova 54-58

Dátum konania schôdze : 7.9.2010  ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20

Program :

1.Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Schválenie plánu údržby a opráv, voľba komisie za účelom obnovy byt.domu/ zateplenie/
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne

Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C - Čistenie garáží

23-08-2010 17:19 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie pre vlastníkov garážových státí a vlastníkov pivníc na objekte Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C, Bratislava

 

Vážený vlastník / vlastníčka,

 

dňa 26.08.2010 a 27.08.2010 bude prebiehať strojové čistenie garáží, žiadame Vás o uvoľnenie garážových státí na dobu od 08:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že pivnice tiež v tom čase nebudú prístupné.

Parkovanie a chodenie po garáži bude možné až 28.08.2010.

 

 

Jurigovo nám. 11 - 15 - Odstávka TÚV 31.08.2010

20-08-2010 09:38 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje:

 

"Dňa 31.08.2010 od 08:00 hod. do 15:00 hod. z dôvodu prepojenia na novú prípojku bude odstavená OST 954 Nábělkova. V tomto čase nebude dodávka TÚV v nasledovných objektoch:

Novackého 4 - 8,

Adámiho 2 - 22, 

Jurigovo nám. 1 - 15, 12,

L. Sáru 2 - 8,

Nábělkova 2 - 8.

 

Vylepenie oznamov na objekty zabezpečí BAT a.s.."

 

 

Jurigovo nám. 1 - 3 - Odstávka TÚV 31.08.2010

20-08-2010 09:37 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje:

 

"Dňa 31.08.2010 od 08:00 hod. do 15:00 hod. z dôvodu prepojenia na novú prípojku bude odstavená OST 954 Nábělkova. V tomto čase nebude dodávka TÚV v nasledovných objektoch:

Novackého 4 - 8,

Adámiho 2 - 22, 

Jurigovo nám. 1 - 15, 12,

L. Sáru 2 - 8,

Nábělkova 2 - 8.

 

Vylepenie oznamov na objekty zabezpečí BAT a.s.."

 

 

Adámiho 2 - 10 - Odstávka TÚV 31.08.2010

20-08-2010 09:36 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje:

 

"Dňa 31.08.2010 od 08:00 hod. do 15:00 hod. z dôvodu prepojenia na novú prípojku bude odstavená OST 954 Nábělkova. V tomto čase nebude dodávka TÚV v nasledovných objektoch:

Novackého 4 - 8,

Adámiho 2 - 22, 

Jurigovo nám. 1 - 15, 12,

L. Sáru 2 - 8,

Nábělkova 2 - 8.

 

Vylepenie oznamov na objekty zabezpečí BAT a.s.."