Archív oznamov

September 2010

Gercenova 8/A, 8/H - schôdza vlastníkov garážových státí

20-09-2010 16:39 napísal Ing. Zlatica Beňová

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z. z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 04.10.2010

Hodina: 17:00 hod.

Miesto: hala garážových státí - vjazd do garáže

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov,

2. Schválenie SBS na stráženie garáží,

3. Rôzne.

Gercenova 6/A, 6/B - Schôdza vlastníkov garážových státí

20-09-2010 16:37 napísal Ing. Zlatica Beňová

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z. z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 04.10.2010

Hodina: 17:00 hod.

Miesto: hala garážových státí - vjazd do garáže

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov,

2. Schválenie SBS na stráženie garáží,

3. Rôzne.

Gercenova 6, 6/C - Schôdza vlastníkov garážových státí

20-09-2010 16:35 napísal Ing. Zlatica Beňová

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z. z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 04.10.2010

Hodina: 17:00 hod.

Miesto:   hala garážových státí - vjazd do garáže

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov,

2. Schválenie SBS na stráženie garáží,

3. Rôzne.

Záporožská 7, 9 - Schôdza vlastníkov garážových státí

20-09-2010 16:31 napísal Ing. Zlatica Beňová

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z. z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 04.10.2010

Hodina: 17:00 hod.

Miesto: hala garážových státí - vjazd do garáže

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov,

2. Schválenie SBS na stráženie garáží,

3. Rôzne.

Gercenova 8/A, 8/H - Oznámenie pre vlastníkom bytov objektu Gercenova 8/A

20-09-2010 09:03 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážený vlastník / vlastníčka,

 

týmto Vás ako správca bytového domu Gercenova ul. 8/A v Bratislave, podľa par. 8 zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v mene vlastníkov bytov, ktorí sa na nás obrátili so žiadosťou o vypratanie mangľovne a kočíkárne vyzývame uvoľniť a vypratať tieto priestory. Miestnosti mangľovňa a kočíkáreň sú charakterizované ako spoločné zariadenie domu.

 

Za pochopenie ďakujeme a ostávame s pozdravom.