Archív oznamov

Október 2010

Hlaváčikova 35/A-35/B - Oznam

29-10-2010 14:56 napísal Ing. Miloslav Putera

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

OZNAM

 

 

Oznamujeme obyvateľom Hlaváčikovej 35/A – 35/B že je na garážovej bráne namontované zariadenie, ktoré bránu po pár chvíľach po otvorení samo zatvorí.

Za porozumenie Vám ďakujeme

Karloveská 26-30, Fadruszova 13-25 - schôdza vlastníkov

25-10-2010 10:44 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Karloveská 26 - 30, Fadruszova 13 - 25

Dátum konania schôdze :     28.10.2010  ( štvrtok )

Hodina :                17.00 hod.

Miesto :                zasadacia miestnosť, Matejkova 20

Program :
 
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Informácia o stave obnovy bytového domu
3.Zimná údržba (okolo domu na novovybudovanom chodníku, nie vo dvore)
4.Oboznámenie so stavom záväzkov k 30.9.2010
5.Zmena spôsobu rozpočítania elekrickej energie  za rok 2009
6.Informácia o vyhláške č.358/2009 ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.630/2005 Z.z. - rozpočítanie tepla
7.Rekonštrukcia ležatých rozvodov SV, TÚV, plynu a rozvodov inštalačných jadier ( SV, TÚV, plyn, odpad)
8.Rôzne

Segnerova 3 - schôdza vlastníkov

14-10-2010 11:03 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU Segnerova 3

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :    18.10.2010
Hodina :            17.00 hod.
Miesto :            vo vchode bytového domu – vestibul

Program :       1.  Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice
2.Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 18.06.2009
3.Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2011
4.Informácia o hospodárení s fondom opráv
5.Rôzne

Koprivnica - schôdza vlastníkov

14-10-2010 10:58 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV a NP  BYTOVÉHO DOMU Koprivnicka 9A-9G


Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  21.10.2010 
Hodina :                          18.,00 hod.
Miesto :                           DK Dúbravka


Program :   
1.Prezentácia – voľba overovateľov
2.Zabezpečenie objektu a kamerový systém
3.Bezplatné zavedenie optickej prípojky Tcom
4.Výmena zdrojov osvetlenia v garážach za úsporné LED lampy
5.Informácia o priebehu spracovania posúdenia tepelnej sústavy a
návrhu spôsobu rozpočítania tepla
6.Rôzne

Adámiho 12-22 - schôdza vlastníkov

14-10-2010 10:55 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Adámiho 12 - 22

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze : 20.10.2010
Hodina : 17:00

Miesto :  zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :    

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2.Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
3.Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
4.Schválenie plánu opráv na rok 2010 - 2011
5.Rôzne.