Archív oznamov

Január 2011

J. Stanislava 39 - 47 - Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

20-01-2011 12:03 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM

 

Vážení vlastníci bytov J. Stanislava 39 - 47,

 

oznamujeme Vám, že v dôsledku rekonštrukcie rozvodov TÚV bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody v bytovom dome J. Stanislava 39 - 47 

 

v dňoch 24. januára 2011 až 28. januára 2011

 

priebežne v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. .

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Púpavová 46-50, Borská 1-7, Zohorská 2-6 - Schôdza vlastníkov

18-01-2011 11:07 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU 

Púpavova 46-50, Borská 1-7 a Zohorská 2-6

 

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze : 24.1.2011  (pondelok)

 

Hodina : 17:00

 

Miesto :   zasadačka  na Matejkovej ul.20, Bratislava

 

Program :  

 

1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.

2.Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.

3.Schválenie plánu opráv a obnovy vnútorných spoločných priestorov a vonkajších vstupov v roku 2011. 

4.Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.

5.Pokračovanie na zateplenií a obnove bytového domu.

6.Rôzne.

 

Ľ. Fullu 3 - Schôdza vlastníkov

17-01-2011 15:20 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. FULLU 3

 

Dátum konania schôdze : 25.1.2011  ( utorok )

 

Čas :                              18.00 hod.

 

Miesto :                          zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

 

Program : 

 

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.Obnova byt.domu – zateplenie /bližšie informácie za účasti zástupcu dodávateľa/

3.Schválenie nového písomného hlasovania za účelom financovania obnovy byt.domu

4.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

5.Rôzne 

Borská 1,3,5,7, Púpavová 46,48,50, Zohorská 2,4,6 - Odstávka TÚV

11-01-2011 08:55 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM

 

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje obyvateľom v objekte Borská 1,3,5,7, Púpavová 46,48,50, Zohorská 2,4,6, že z dôvodu demontáže / montáže určených meradiel /následného overenia/ bude

dňa 24.01.2011

odstávka TÚV (teplej úžitkovej vody).

 

Za porozumenie ďakujeme.

Lackova 7 - kontrola DEK kľúčov

05-01-2011 14:29 napísal Ing. Miloslav Putera


UPOZORNENIE

Upozorňujeme obyvateľov domu Lackova 7, že v mesiaci január 2011 prebieha kontrola dotykových elektronických kľúčov DEK.
Od 14.1 do 31.1. 2011 treba použiť aspoň 1x každý kľúč DEK

Všetky kľúče ktoré sa od 14.1 do 31.1.2011 nepoužijú aspoň 1x sa na základe vykonanej inventúry vyradia.