Archív oznamov

Apríl 2011

Majerníkova 54-58 - písomné hlasovanie

29-04-2011 09:32 napísal Ing. Miloslav Putera

 Oznámenie o písomnom hlasovaní


    Na základe uznesenia č. 2d, zo schôdze vlastníkov bytov v objekte Majerníkova 54-58, konanej dňa 7.9.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční 

písomné hlasovanie

a) o zabezpečení úveru vo výške 270 000,- €  na obnovu bytového domu, ktorý poskytne Tatrabanka, a.s.
b) o odsúhlasení komisiou vybraného dodávateľa na obnovu byt.domu JORDAN-SP, spol. s r.o. Bratislava

Termín hlasovania:        od 6.5. - do 9.5.2011   

Miesto konania:        v objekte Majerníkova 54-58, na jednotlivých poschodiach

čas:                          od 17:00 - do 20:00 hod.

Overovatelia :            p.Kmeťko, p.Vajda

    Vzhľadom na dôležitosť predložených otázok, Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili.

Koprivnica - odstávka el.energie

28-04-2011 15:40 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

ZSE,a.s. oznamuje, že dňa 5.5.2011 od 08:00 do 12:00 hod bude prerušená dodávka el energie v objekte

Koprivnica - odstávka plynu

28-04-2011 15:36 napísal Ing. Miloslav Putera

Dňa 29. 4. 2011 bude v objekte Koprivnica od 08:00 prerušená dodávka zemného plynu z dôvodu výmeny meracích zariadení.


Ďakujeme za porozumeie

Koprivnica - oznam

13-04-2011 11:29 napísal Ing. Miloslav Putera

V stredu 20. 4. 2011 od 08:00 do 20:00 sa budú prijímať objednávky na magnetické kľúče (čipy) v kancelárií domovníka.

Dúbravská cesta 9 - schôdza vlastníkov

12-04-2011 13:58 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU Dúbravská cesta 9

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  18.04.2011
Hodina : 17,00 hod
Miesto : v zasadačke správy účelových zariadení SAV

Program :
1. Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice
2. Zmena tvorby FO od 01.04.2011
3. Informácia o hospodárení s fondom opráv
4. Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2011
5. Rôzne