Archív oznamov

Jún 2011

Novackého 1-5 - schôdza vlastníkov

22-06-2011 13:33 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Novackého 1 – 5

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze : 29.6.2011
Hodina : 17:00
Miesto : zasadačka na Matejkovej 20 , ( K.R.S. , s.r.o. )

Program :1. Prezentácia a určenie  overovateľov zápisnice.
2.Informácia o hospodárení s  fondom  opráv.
3.Oboznámenie so záväzkami vlastníkov voči bytovému domu.
4.Schválenie plánu opráv na rok 2011-2012
5.Rôzne

Hlaváčikova 4 - schôdza vlastníkov

22-06-2011 12:05 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu HLAVÁČIKOVA 4

Dátum konania schôdze : 30.6.2011  ( štvrtok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne

Majerníkova 3-9 - schôdza vlastníkov

22-06-2011 12:02 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova 3-9

Dátum konania schôdze : 28.6.2011  ( utorok )

Čas :                 17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

1.Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne

Záporožská 7, 9 - schôdza vlastníkov

21-06-2011 14:15 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NP BYTOVÉHO DOMU Záporožská 7, 9

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  28.06.2011
Hodina : 17:00 hod
Miesto : vo vchode bytového domu Záporožská 7

Program :

1. Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice
2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 10.05.2010
3. Informácia o hospodárení s fondom opráv
4. Schválenie plánu údržby a opráv – revízie na rok 2011
5. Riešenie problému – vnikanie popolčeka cez digestor do bytov na Záporožskej 7-9
6. Riešenie problému s odpisovaním studenej vody a nahlasovaním stavu osobomesiacov
7. Rôzne

Adámiho 1-5 -odstávka TÚV

09-06-2011 16:54 napísal Ing. Miloslav Putera

Bratislavská teplárenská, a.s. Vám oznamuje, že

 

dňa 13.6.2011 od 8:00 do 12:00 hod. bude odstávka TÚV v objekte Adámiho 1-5  z dôvodu opravy technologického zariadenia na OST 956 Hudecova.