Archív oznamov

Júl 2011

Jurigovo nám. 11 - 15 - Mimoriadna schôdza vlastníkov

22-07-2011 11:33 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu JURIGOVO NÁMESTIE 11-15

Dátum konania schôdze : 28.7.2011  ( štvrtok )

Čas :                                 18.00 hod.

Miesto :                              zasadacia miestnosť – d.č.17, Matejkova ul.20 (v sídle K.R.S., s.r.o.)

Program : 

1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Schválenie nového dodávateľa na obnovu byt.domu

Ľ. Fullu 24, 26, 28 - Písomné hlasovanie

21-07-2011 11:11 napísal Ing. Zlatica Beňová

Váž. vlastník / vlastníčka,

na základe uznesenia č. 3a, zo schôdze vlastníkov bytov v objekte Ľ.Fullu 24-28, konanej dňa 4.5.2010, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční  

 

písomné hlasovanie

 

1, o zabezpečení bankového úveru na obnovu bytového domu prostredníctvom    Československej obchodnej banky a.s., vo výške 201.000,-€ (splácaný bude prostredníctvom fondu údržby a opráv, bez navýšenia platieb do FPÚaO)

2, o výbere dodávateľa f. JORDAN-SP s.r.o., Bratislava na obnovu byt.domu, ktorý bol doporučený komisiou vlastníkov

 

Termín hlasovania: od 27.7. - do 31.7.2011

 

Miesto konania:      v objekte Ľ.Fullu 24,26,28 na jednotlivých poschodiach

 

Čas:                      od 18:00 do 21:00 hod. 

 

Overovatelia hlasovania: p. Škvrndová

p. Roth         

 

Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky (nutný súhlas min.2/3-novej väčšiny všetkých vlastníkov), Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili, príp. zabezpečili notársky overené splnomocnenie s presným príkazom, ako má splnomocnenec hlasovať.

 

 

 

 

Púpavová 46-50, Borská 1-7, Zohorská 2-6 - Odstávka

12-07-2011 08:39 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vážení vlastníci,

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje:
"dňa 15.07.2011 v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod. na OST 961 a OST 962 Púpavová bude zo strany ZSE plánované prerušenie  distribúcie el. energie. V tomto čase nebude dodávka TÚV." Odstávka sa týka celého objektu Púpavová 46-50, Borská 1-7, Zohorská 2-6. 

 

Záporožská 7, 9 - Oprava garážovej brány

06-07-2011 13:14 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme vlastníkom garážových státí bytového domu Gercenova 8/A - 8/H, Gercenova 6A - 6B, Záporožská 7 - 9, že dňa 13.07.2011 začne firma Jolly Joker s.r.o. s opravou garážovej brány. Oprava začne o 09:00 hod. a bude ukončená od 12:00 hod.

 

V týchto hodinách nebude možné vchádzať ani vychádzať z garáže. 

 

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Gercenova 6A - 6B - Oprava garážovej brány

06-07-2011 13:13 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme vlastníkom garážových státí bytového domu Gercenova 8/A - 8/H, Gercenova 6A - 6B, Záporožská 7 - 9, že dňa 13.07.2011 začne firma Jolly Joker s.r.o. s opravou garážovej brány. Oprava začne o 09:00 hod. a bude ukončená od 12:00 hod.

 

V týchto hodinách nebude možné vchádzať ani vychádzať z garáže. 

 

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.