Archív oznamov

August 2011

Majerníkova 2-6 - odstávka TÚV

24-08-2011 09:40 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

Oznamujeme obyvateľom, že dňa

              25.8.2011 /štvrtok/
     v čase od 8.30 hod.- do cca 14.00 hod.

bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, z dôvodu odstránenia havarijného stavu - výmeny časti ležatého potrubia.

Za porozumenie ďakujeme.

Matejkova 2-6 - Oznam

24-08-2011 09:38 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení obyvatelia v objekte Matejkova 2,4,6,

    na základe pripravovanej výmeny okien v pivničných priestoroch a ostatných spoločných priestoroch, Vás týmto žiadame, aby ste zabezpečili sprístupnenie tých miestností /aj prenajatých, v ktorých sú okná/ a pivničných kobiek, v ktorých sa pivničné okná nachádzajú.

Okná bude vymieňať spoločnosť J&J Csonga s.r.o.
                            /t.č.0905 149 010/


Termín výmeny okien:

         od 24.8.  -  do 2.9.2011
/8.00 hod.- 18.00 hod./

Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Mlynská dolina - odstávka TÚV

05-08-2011 08:32 napísal Ing. Zlatica Beňová

Dodávateľ tepla Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje :

 

"Za účelom pravidelných letných údržbárskych a opravárenských prác na zariadeniach sústav centralizovaného zásobovania teplom Vám prerušíme dodávku teplej vody do Vašich odberných zariadení v termíne od 16.08.2011, 24:00 hod. do 19.08.2011, 14:00 hod."