Archív oznamov

September 2011

Majerníkova 3 - 9 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:35 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matejkova 2 - 6 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:34 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matejkova 14 -18 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:34 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matejkova 8 - 12 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:33 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Jamnického 8 - Odstávka TÚV

30-09-2011 11:05 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje:

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

Z uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.