Archív oznamov

September 2011

Majerníkova 3 - 9 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:35 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matejkova 2 - 6 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:34 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matejkova 14 -18 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:34 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matejkova 8 - 12 - Odstávka TÚV

30-09-2011 13:33 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje: 

"Dňa 6.10.2011 od 08:00 do 14:30 bude z dôvodu odstránenia poruchy na technologickom zariadení odstavená dodávka tepla z OST 981 Jamnického a OST 982 Matejková.

Jedná sa o nasledovné objekty:
Jamnického 2-12, 16, 18
Matejková 2-20
Majerníkova 3-9, 11-MŠ" 

V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Líščie údolie 63-71 - schôdza vlastníkov

28-09-2011 15:49 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Líščie údolie 63 - 71

Dátum schôdze :         3.10.2011  ( pondelok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :            spoločné priestory vo vchode Líščie údolie 63


Program :
1.Prezentácia a určenie overovateľov
2.Odsúhlasenie zmeny dodávateľa OBD na základe návrhu zástupcov vlastníkov
3.Spôsob financovania OBD
4.Voľba zástupcu vlastníkov vchodu č.65
5.Prerokovanie návrhu na vypovedanie zmluvy na upratovacie práce
6.Rôzne