Archív oznamov

November 2011

Majerníkova 14-16 - Schôdza vlastníkov

30-11-2011 13:49 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu MAJERNÍKOVA 14-16
 
Dátum konania schôdze : 6.12.2011 ( utorok )
Čas :       17.00 hod.
Miesto :   zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17
 
Program : 
1.Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie – odsúhlasenie ďalšieho postupu z dôvodu pripravovanej obnovy byt.domu /zateplenie/
3.Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4.Rôzne 

Majerníkova 2 - Prerušenie dodávky plynu

30-11-2011 09:25 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM - odstávka prívodu plynu
Vážení obyvatelia vo vchode Majerníkova 2,
oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania závady na plynovom rozvode,  bude 
 
dňa 2.12.2011 
v čase 8.15 hod. - 14.00.hod.
 prerušená dodávka plynu do domácností.
V tomto čase platí prísny zákaz manipulácie s plynovými spotrebičmi, to znamená, že v žiadnom prípade nesmú obyvatelia skúšať obnovenie dodávky plynu otváraním kohútikov na sporákoch !
Po vykonaní opravy na plynovej regulačnej sústave, bude vykonané odvzdušnenie rozvodu plynu. Žiadame užívateľov bytov na najvyšších poschodiach, aby sa pred ukončením odstávky plynu zdržiavali doma, kvôli odvzdušneniu plynového rozvodu. V opačnom prípade nebude môcť byť dodávka plynu z bezpečnostných dôvodov obnovená !
Odstraňovanie závad bude vykonávať p.Ostrožanský – tel. 0905 561 953.
Ďakujeme za porozumenie.
V Bratislave: 30.11.2011
správca objektu

Ľ. Fullu 4-10 - Prerušenie dodávky el.energie

28-11-2011 13:27 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznam

Z dôvodu zníženia prúdovej kapacity /úspora el.energie pre dom/, bude prerušená dodávka el.energie v objekte Ľ.Fullu 4,6,8,10

dňa 1.12.2011 /štvrtok/
v čase od 9.00 - do 14.00 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

správca objektu 

Pod Rovnicami 21 - 29 - Odstávka plynu

24-11-2011 12:28 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM - odstávka plynu
Vážení obyvatelia v objekte Pod Rovnicami 21-29,
oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania závad po vykonanej odbornej prehliadke plynovej regulačnej sústavy,  bude 
 
dňa 30.11.2011 
v čase 8.30 hod. - 11.30.hod.
 prerušená dodávka plynu do domácností.
 
V tomto čase platí prísny zákaz manipulácie s plynovými spotrebičmi, to znamená, že v žiadnom prípade nesmú obyvatelia skúšať obnovenie dodávky plynu otváraním kohútikov na sporákoch !
Po vykonaní opravy na plynovej regulačnej sústave, bude vykonané odvzdušnenie rozvodu plynu. Žiadame užívateľov bytov na najvyšších poschodiach, aby sa pred ukončením odstávky plynu zdržiavali doma, kvôli odvzdušneniu plynového rozvodu. V opačnom prípade nebude môcť byť dodávka plynu z bezpečnostných dôvodov obnovená !
Odstraňovanie závad bude vykonávať p.Ostrožanský – tel. 0905 561 953.
Ďakujeme za porozumenie.
V Bratislave: 24.11.2011
správca objektu

Adámiho 2 - 10 - Odstávka plynu

24-11-2011 12:24 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM - odstávka plynu
Vážení obyvatelia v objekte Adámiho 2-10,
oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania závad po vykonanej odbornej prehliadke plynovej regulačnej sústavy,  bude 
 
dňa 29.11.2011 
v čase 8.30 hod. - 11.30.hod.
 prerušená dodávka plynu do domácností.
 
V tomto čase platí prísny zákaz manipulácie s plynovými spotrebičmi, to znamená, že v žiadnom prípade nesmú obyvatelia skúšať obnovenie dodávky plynu otváraním kohútikov na sporákoch !
Po vykonaní opravy na plynovej regulačnej sústave, bude vykonané odvzdušnenie rozvodu plynu. Žiadame užívateľov bytov na najvyšších poschodiach, aby sa pred ukončením odstávky plynu zdržiavali doma, kvôli odvzdušneniu plynového rozvodu. V opačnom prípade nebude môcť byť dodávka plynu z bezpečnostných dôvodov obnovená !
Odstraňovanie závad bude vykonávať p.Ostrožanský – tel. 0905 561 953.
Ďakujeme za porozumenie.
V Bratislave: 24.11.2011
správca objektu