Archív oznamov

Február 2012

Majerníkova 54-58 - schôdza vlastníkov

21-02-2012 15:46 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova 54-58

Dátum konania schôdze : 28.2.2012  ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20

Program :

 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Oboznámenie vlastníkov s čerpaním fondu údržby a opráv za rok 2011
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2012 /výmena byt.vodomerov na TÚV, odborná prehliadka    elektrických rozvodov, atď./
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

OZNAM

09-02-2012 11:46 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

 

Spoločnosť K.R.S., s.r.o. oznamuje svojim cteným zákazníkom, že z dôvodu havarijného stavu v budove na Matejkovej 20, budú dňa 10.2.2012 všetky naše kancelárie mimo prevádzky.

 

 

Za porozumenie ďakujeme.


Majerníkova 2 - 6 - Schôdza vlastníkov

06-02-2012 11:11 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Majerníkova 2-6

Dátum konania schôdze: 14.02.2012 (utorok)

Čas: 17:00 hod.

Miesto: zasadačka d.č.17, na Matejkovej ul.20

Program:
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Plán údržby a opráv na ďalšie obdobie
3. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
4. Rôzne