Archív oznamov

Apríl 2012

Adámiho 2-10 - schôdza vlastníkov

30-04-2012 10:12 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 2 - 10


Dátum konania schôdze :     02.05.2012  ( streda )

Hodina :            18.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Odsúhlasenie dodávateľa obnovy bytového domu (OBD), doporučeného komisiou  
 3.    Schválenie spôsobu financovania OBD


Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Matejkova 2 -18 - odstávka SV a TV

23-04-2012 14:46 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

Oznamujeme obyvateľom v objektoch Matejkova 2-6, 8-12, 14-18, že z dôvodu odstránenia havarijného stavu, bude prerušená dodávka studenej a teplej vody do uvedených objektov

 dňa 24.4.2012  /utorok/
 v čase 8.00 - 15.00 hod.
Za porozumenie ďakujeme.

Kopprivnica - oznam

23-04-2012 12:41 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení užívatelia garážových státí!

Dňa 24. apríla 2012 (utorok), od 08:00 hod. do 18:00 hod. bude vykonané strojové čistenie garáže.

Preparkujte prosím v daný deň svoje vozidlá.
 
Ďakujeme za pochopenie

správca objektu

Líščie údolie 63-71 - zahajenie OBD

18-04-2012 15:57 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

   
    Dňa 23.4.2012 budú zahájené práce na obnove bytového domu Líščie údolie 63-71. Ako prvá etapa bude realizované zateplenie fasády smerom od cesty do Líščieho údolia.
   
    Preto Vás týmto upozorňujeme, aby ste z bezpečnostných dôvodov uzatvárali okná po postavení lešenia a počas realizácie stavebných prác.


Za porozumenie ďakujeme.

Lackova 1 - schôdza vlastníkov

17-04-2012 15:19 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU Lackova 1

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.
Dátum konania schôdze :  23.04.2012
Hodina : 17,00 hod
Miesto : vo vchode obytného domu – Lackova 1

Program :
1.     Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice
2.     Poistenie domu
3.     Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 11.04.2011
4.     Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
5.     Plán opráv na rok 2012
6.     Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.