Archív oznamov

Máj 2012

Staré Grunty 9A, 9B, 9C - Odstávka studenej vody

28-05-2012 13:06 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP na bytovom dome Staré Grunty 9A, 9B, 9C, že dňa 30.05.2012 bude prerušená dodávka studenej vody do Vašich domácností z dôvodu výmeny hlavného vodomeru.
Výmenu bude realizovať Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s..

Za porozumenie Vám ďakujeme. 

J.Stanislava 39-47 - Dôležité informácie

22-05-2012 15:45 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM – Dôležité informácie

 

Prosíme obyvateľov v dome J.Stanislava 39-47, aby počas rekonštrukčných prác na objekte, venovali zvýšenú pozornosť svojej bezpečnosti a bezpečnosti svojich detí – nevykláňali sa z okien nachádzajúcich sa v okolí postaveného lešenia, zbytočne sa nezdržiavali pod lešením a pod.

V rámci zateplovania balkónov a lódžií prosíme obyvateľov, aby si odstránili všetky predmety z týchto priestorov /kvetináče a pod./, aj sieťky z okien a v prípade, že si budete po skončení prác umiestňovať sieťky naspäť na okná, je treba tento oznam viditeľne nalepiť na okennú výplň, aby s tým pracovníci počítali.

Upozorňujeme vlastníkov bytov, ktorí majú na byte tzv. francúzske balkóniky, že sa budú konštrukcie rekonštruovať a preto budú musieť byť dočasne zdemontované.

Z tohto dôvodu Vás chceme upozorniť na zvýšenie bezpečnosti a doporučujeme Vám, aby ste si počas rekonštrukčných prác zdemontovali kľučky z balkónových dverí na francúzskych balkónikoch !

Dňa 25.5.2012 /piatok/ poobede bude pre Váš dom pristavený veľkokapacitný kontajner /na chodníku pred vchodom č.39/ a preto Vás prosíme, aby ste si vypratali všetok neporiadok z pivničných priestorov a schodísk, nakoľko budú musieť byť tieto priestory vyprázdnené kvôli výmene pivničných a schodiskových okien.

Kontajner bude naložený a odvezený v pondelok 28.5.2012 v ranných hodinách.

V prípade Vašich hocijakých nejasností ohľadom rekonštrukčných prác na objekte, môžete Vaše dotazy a pripomienky adresovať priamo na stavebný dozor – Ing.Helm, tel. 0903 219 575.

Ďakujeme za porozumenie. 

Adámiho 12 - 16 - Oznam!

22-05-2012 10:25 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznam

Oznamujeme vlastníkom vchodov bytového domu Adámiho 12,14,16, že dňa 22.05.2012 v čase od 19.30 hod. do 20.30 hod., bude prebiehať oprava regulátora tlaku plynu. Je nutné sprístupniť všetky byty v uvedených vchodoch za účelom odvzdušnenia plynových spotrebičov. V opačnom prípade nebude možné obnoviť dodávku plynu do domácností. Práce bude vykonávať p. Jozef Karika.

Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Mlynská dolina - Odstávka TÚV

04-05-2012 13:24 napísal Ing. Zlatica Beňová

Dodávateľ tepla Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje :

 

"Za účelom manipulačných prác v TP - západ a pravidelných letných údržbárskych a opravárenských prác na zariadeniach sústav centralizovaného zásobovania teplom Vám prerušíme dodávku teplej vody do Vašich odberných zariadení v termíne: od 14.05.2012, 0:00 hod. do 17.05.2012, 24:00 hod.

Kuklovská 1 - Schôdza vlastníkov

04-05-2012 08:49 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kuklovská 1 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 367/2004 zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze: 09.05.2012, streda

Hodina: 17:00

Miesto: Kuklovská 1

Program:
1. Prezentácia a určenie overovateľov zápisnice.
2. Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia (výťahu), financovanie.