Archív oznamov

Jún 2012

Hodálova 1, 3 - Písomné hlasovanie

21-06-2012 14:11 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

Správca bytového domu na Hodálovej ul. č. 1 a 3 v  Bratislave
v  súlade s § 14, ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z., o  vlastníctve bytov a  nebytových priestorov v  znení neskorších predpisov a  v  súčinnosti so zástupcami vlastníkov bytov a  nebytových priestorov predmetného bytového domu
                        vyhlasujeme písomné hlasovanie

ktoré sa bude konať v  spoločných priestoroch bytového domu v termíne:
            29.6. - 1.7.2012     vždy v  čase od:    19:00 do 21:00 hod.

Adámiho 2-10 - schôdza vlastníkov

21-06-2012 14:08 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 2 - 10


Dátum konania schôdze :     27.06.2012  ( streda )

Hodina :            17.30 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, Bratislava

Program :

 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Schválenie zmluvy o dielo na obnovu bytového domu (OBD)  
 3.    Schválenie poistenia objektu od poisťovne UNIQA
 4.    Informácie od firmy MONTY Pro, s.r.o. k priebehu OBD a diskusia s vlastníkmi bytovUpozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.    

Záporožská 7, 9 - schôdza vlastníkov

21-06-2012 11:25 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU Záporožská 7, 9

Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  25.06.2012
Hodina : 17:00 hod
Miesto : vo vchode bytového domu Záporožská 9

Program :

 1.     Prezentácia – voľba overovateľa zápisnice
 2.     Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 28.06.2011
 3.     Informácia o hospodárení s fondom opráv
 4.     Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
 5.     Plán opáv na rok 2012
 6.     Rôzne


Upozornenie :  Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Koprivnica - oznam

15-06-2012 10:40 napísal Ing. Miloslav Putera

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11  Bratislava
oznamuje,že z dôvodu rekonštrukcie rozvodného plynárenského zariadenia, bude prerušená dodávka plynu nasledovne:

Koprivnická 9 A, B, C, D   dňa 18.6.2012 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Koprivnická 9 E, F, G       dňa 19.6.2012 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Za pochopenie vopred ďakujeme

Kontaktná osoba: Štefan Marczell, TIM IS, s.r.o., tel.č. 0905 747 057

Ľ.Fullu 3 - schôdza vlastníkov

15-06-2012 10:31 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. FULLU 3

Dátum konania schôdze : 26.6.2012 ( utorok )

Čas :                 17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Zhodnotenie obnovy byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2012 /hydraul.regulácia a termostatizácia ÚK, výmena dlažby na prízemí, výmena hl.vchod.brány od ulice aj so strieškou, výmena poštových schránok atď./
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.