Archív oznamov

Júl 2012

Ľ.Fullu 5 - Písomné hlasovanie

24-07-2012 14:37 napísal Ing. Zlatica Beňová

Vec: Oznámenie o písomnom hlasovaní

 

Na základe uznesenia č. 2d, zo schôdze vlastníkov bytov a NP v objekte Ľ.Fullu 5, konanej dňa 15.02.2011, v zmysle ods. 6, §14, Zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční

písomné hlasovanie

 

1, o zabezpečení úveru vo výške 306 594,- € /cena je aj s DPH/, na obnovu bytového domu, ktorý poskytne Tatrabanka a.s.

2, o zvýšení poplatku do FPÚaO na 0,60/m²/byt/NP/mesiac, na zabezpečenie splácania úveru

3, o schválení dodávateľa, ktorého vybrala komisia vlastníkov – firmu SOD SK, s.r.o. /STAVBY-OKNA-DOLEŽAL/, Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava

4, o schválení odmeny – Mgr.Kýškovej za výkon funkcie zástupcu vlastníkov v obj. Ľ.Fullu 5, v čiastke 0,30 €/byt/NP/mesiac

 

 

Termín hlasovania: v dňoch 1.8. 5.8.2012

 

Miesto konania: v objekte Ľ.Fullu 5 na jednotlivých poschodiach

 

Čas: v čase od 18:00 do 20:00 hod.

 

Overovatelia zápisnice: p.Adamkech, p.Kýšková

 

 

Vzhľadom na dôležitosť predloženej otázky, Vás touto cestou zdvorilo žiadame, aby ste sa tohto písomného hlasovania zúčastnili.

 

 

 

 

 

V Bratislave 24.07.2012

Eva Mazáčová

správca 

J.Stanislava 39-47 - Odstávka teplej úžitkovej vody (TÚV)

23-07-2012 16:20 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme Vám odstávku TÚV 25.7.2012 od 8.00 do 18.00 hod. v obytnom dome J. Stanislava 39-47 z dôvodu montáže samostatného merania spotreby TÚV.

Segnerova 6 - Odstávka TÚV

23-07-2012 15:51 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje:

"Oznamujeme Vám odstávku TÚV na OST 951 Segnerová dňa 25.7.2012 od 7:30 hod. do ukončenia prác v ten istý deň z technických príčin." 

Odstávka sa týka Segnerovej 3, 4, 6,  Líščieho údolia  63 - 79.  

Líščie údolie 63 -71 - Odstávka TÚV

23-07-2012 15:51 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje:

"Oznamujeme Vám odstávku TÚV na OST 951 Segnerová dňa 25.7.2012 od 7:30 hod. do ukončenia prác v ten istý deň z technických príčin." 

Odstávka sa týka Segnerovej 3, 4, 6,  Líščieho údolia 63-79.  

Líščie údolie 73 - 79 - Odstávka TÚV

23-07-2012 15:51 napísal Ing. Zlatica Beňová

Bratislavská teplárenská a.s. oznamuje:

"Oznamujeme Vám odstávku TÚV na OST 951 Segnerová dňa 25.7.2012 od 7:30 hod. do ukončenia prác v ten istý deň z technických príčin." 

Odstávka sa týka Segnerovej 3, 4, 6,  Líščieho údolia  63 - 79.