Archív oznamov

August 2012

Líščie údolie 63-71 - schôdza vlastníkov

31-08-2012 15:17 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Líščie údolie 63 - 71


Dátum schôdze :         4.9.2012  ( utorok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :            zasadacia miestnosť Matejkova 20


Program :
 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Odsúhlasenie opravy strechy nadstavby v zmysle vypracovaného posudku
 3.    Rôzne


Upozornenie :
 
    Vlastník bytu môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Nad Lúčkami 16 - Oprava chodníka

02-08-2012 07:44 napísal Ing. Zlatica Beňová

OZNAM

 

Oznamujeme vlastníkom bytového domu Nad Lúčkami 16,

dňom 08.08.2012 sa začne oprava chodníka pred vstupom do bytového domu.

Oprava bude prebiehať každý deň

od 09,00 hod. do 16,00 hod.

 

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme