Archív oznamov

Október 2012

Veternicová 3-7 - Schôdza vlastníkov

30-10-2012 14:45 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Veternicová 3-7

 

Dátum konania schôdze: 14.11.2012 (streda)

 

Čas: 17:30 hod.

 

Miesto: zasadačka na Matejkovej ul. 20, d.č.17

 

Program:

1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Informácia správcu o hospodárení objektu v roku 2012, schválenie likvidácie nepotrebných vecí zo spol.priestorov domu v roku 2012.

3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2013.

4. Úprava znenia Zmluvy o výkone správy.

5. Informácia o činnosti Výboru vlastníkov v roku 2012 a voľba nového Výboru vlastníkov.

6. Oboznámenie vlasníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu.

7. Rôzne

Gercenova 6A-6B - Oprava garážovej brány

30-10-2012 09:01 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme vlastníkom garážových státí bytového domu Gercenova 8/A-8/H, Gercenova 6A-6B, Záporožská 7-9, že dňa 31.10.2012 začne firma Jolly Joker s.r.o. s opravou garážovej brány. Oprava začne o 09:00 hod. a bude ukončená o 13:00 hod.. V týchto hodinách nebude možné vchádzať ani vychádzať z garáže.

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Záporožská 7-9 - Oprava garážovej brány

30-10-2012 09:00 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme vlastníkom garážových státí bytového domu Gercenova 8/A-8/H, Gercenova 6A-6B, Záporožská 7-9, že dňa 31.10.2012 začne firma Jolly Joker s.r.o. s opravou garážovej brány. Oprava začne o 09:00 hod. a bude ukončená o 13:00 hod.. V týchto hodinách nebude možné vchádzať ani vychádzať z garáže.

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Gercenova 8/A-8/H - Oprava garážovej brány

30-10-2012 08:56 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznamujeme vlastníkom garážových státí bytového domu Gercenova 8/A-8/H, Gercenova 6A-6B, Záporožská 7-9, že dňa 31.10.2012 začne firma Jolly Joker s.r.o. s opravou garážovej brány. Oprava začne o 09:00 hod. a bude ukončená o 13:00 hod.. V týchto hodinách nebude možné vchádzať ani vychádzať z garáže.

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Dúbravská cesta 9 - Schôdza vlastníkov

23-10-2012 13:39 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov objektu Dúbravská cesta 9

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze:29.10.2012

 

Hodina:17:00 hod.

 

Miesto:v zasadačke správy účelových zariadení SAV

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice

2. Informácia o hospodárení s fondom opráv

3. Plnenie uznesení z poslednej schôdze konanej dňa 28.09.2011

4. Plán údržby a opráv pre rok 2013

5. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov

6. Úprava platieb do fondu údržby a opráv - navýšenie

7. Rôzne