Archív oznamov

Február 2013

Majerníkova 14, 16 - schôdza vlastníkov

21-02-2013 09:01 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu MAJERNÍKOVA 14, 16


Dátum konania schôdze :     26.2.2013 ( utorok )

Čas :                17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :

 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácie o zrealizovanej obnove byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Ľ.Fullu 3 - oznam

21-02-2013 08:49 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení vlastníci a nájomníci v objekte Ľ. Fullu 3

    Oznamujeme Vám, že vo Vašom bytovom dome zahajujeme práce na rozvode ÚK . 
    Touto cestou Vás žiadame o sprístupnenie bytov k namontovaniu termostatických radiátorových ventilov a pomerových meračov tepla na vykurovacie telesá, pracovníkom spoločnosti Bytservis - Svidník. Taktiež Vás žiadame v uvedenom termíne o sprístupnenie spoločných priestorov (chodby, pivnice), kde sa nachádzajú stúpačkové ventily.
Dátum montáže: 25.02.2013 /pondelok/ od 08.30 hod. 

  10. poschodie -      09,00 – 10,00 hod.       
    9. poschodie -      09,00 – 10,00 hod.
    8. poschodie -      10,00 – 11,00 hod.
    7. poschodie -      10,00 – 11,00 hod.
    6. poschodie -      11,00 – 12,00 hod.
    5. poschodie -      13,00 – 14,30 hod.
    4. poschodie -      13,00 – 14,30 hod.       
    3. poschodie -      14,30 – 16,00 hod.
    2. poschodie -      14,30 – 16,00 hod.
 1.    poschodie -      15,30 – 16,30 hod.

Po ukončení prác sa bude vykonávať tlaková skúška v čase  od  16.30 do 18.00 hod. Prítomnosť vlastníkov v byte je nutná, z dôvodu kontroly tesnosti a funkčnosti.

Ďakujeme za porozumenie.

Matejkova 14-18 - Schôdza vlastníkov

12-02-2013 09:19 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Matejkova 14-18

 

Dátum konania schôdze: 19.2.2013 (utorok)

 

Čas: 17.30 hod.

 

Miesto: zasadačka na Matejkovej ul.20, č.d.17

 

Program:

1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Stav financií na účte domu

3. Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie

4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu

5. Rôzne

Lackova 1 - Schôdza vlastníkov

12-02-2013 08:34 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov objektu Lackova 1

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 20.02.2013

 

Hodina: 17:00 hod.

 

Miesto: malá zasadačka K.R.S.,s.r.o. č. dverí 04 na Matejkovej ul. 20, Bratislava

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice

2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 23.04.2012

3. Informácia o hospodárení s fondom opráv

4. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov

5. Schválenie plánu údržby a opráv - revízie na rok 2013

6. Rôzne.

Nad Lúčkami 16 - Schôdza vlastníkov

12-02-2013 08:30 napísal Ing. Zlatica Beňová

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov objektu Nad Lúčkami 16

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 18.02.2013

 

Hodina: 17:00 hod.

 

Miesto: malá zasadačka K.R.S.,s.r.o. č. dverí 04 na Matejkovej ul. 20, Bratislava

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice

2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 12.03.2012

3. Informácia o hospodárení s fondom opráv

4. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov

5. Schválenie plánu údržby a opráv - revízie na rok 2013

6. Rôzne