Archív oznamov

Marec 2013

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

26-03-2013 10:30 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13, 15, 17

Dátum konania schôdze :     4.4.2013  ( štvrtok )

Hodina :            17.00 hod.

Miesto :             zasadačka na Matejkovej ul.20, BratislavaProgram :

 1.    Prezentácia a určenie overovateľov
 2.    Zhodnotenie činnosti od ostatnej schôdze
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    RôzneUpozornenie :

Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Odborárska 34-36 - schôdza vlastníkov

26-03-2013 10:23 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNÁMENIE O SCHÔDZI VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU ODBORÁRSKA 34-36

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť,  s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze :  03.04.2013
Hodina : 17:00 hod
Miesto : Spoločný dvor pred vchodom

Program :
1.     Prezentácia - voľba overovateľa zápisnice
2.     Plnenie uznesení z poslednej schôdze zo dňa 11.10.2012
3.     Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4.     Informácia o hospodárení s fondom opráv
5.     Návrh plánu údržby a opráv
6.     Revízie na rok 2013
7.     Rôzne
        a) vyčistenie spoločných priestorov

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Ľ.Fullu 3 - oznam

20-03-2013 13:42 napísal Ing. Miloslav Putera

Vážení vlastníci a nájomníci v objekte Ľ. Fullu 3

    oznamujeme Vám, že vo Vašom bytovom dome sa uskutoční dorábka-2.termín montáže termostatických ventilov /TV/ a meračov tepla na radiátoroch /MT/ v tých bytoch, v ktorých nebola realizácia uskutočnená v 1.termíne, t.j. dňa 25.2.2013.
Dorábka – 2.termín sa uskutoční:

dňa 25.3.2013 v čase od 15.00 - do 17.00 hod.
/postupovať sa bude smerom od najvyšších poschodí nadol/

    Touto cestou žiadame doleuvedených vlastníkov o sprístupnenie bytov k namontovaniu termostatických radiátorových ventilov a meračov tepla na vykurovacie telesá, pracovníkom spoločnosti Bytservis - Svidník.  
 8.    poschodie, b.č.65 – Horváthová Veronika /MT/
 7.    poschodie, b.č.62 – Lizáková  Mária /TV + MT/
 6.    poschodie, b.č.53 – Baláž Karol /TV+MT/
 5.    poschodie, b.č.38 -  Behajaina Rodriguez /TV+MT/
                  b.č.35 -  Novák Peter /TV+MT/
    4. poschodie, b.č.29 – Poláček Miroslav /TV+MT/
                  b.č.27 – Horváth Peter /TV/   
    2. poschodie, b.č.9   -  Mrázová Dagmar /TV+MT/
                  b.č.7    – Perička Roman /TV/
 1.   
Ďakujeme za porozumenie.

Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C - Schôdza vlastníkov

12-03-2013 08:29 napísal Ing. Zlatica Beňová

 

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Staré Grunty 9/A, 9/B, 9/C


Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze:  21.03.2013

Hodina: 18.00 hod.

Miesto: hala garážových státí - 1PP

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov

2. Plnenie uznesení poslednej schôdze zo dňa 16.10.2012

3. Informácia o hospodárení s fondom opráv

4. Informácia - prepojenie EPS na SBS

5. Návrh plánu údržby a opráv na rok 2013

6. Rôzne

 

Gercenova 8A, 8H - Schôdza vlastníkov

12-03-2013 08:24 napísal Ing. Zlatica Beňová

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Gercenova 8A, 8H

 

Na základe ustanovenia par. 14 zákona č. 182/1993 Z.z. zvoláva správca bytového díomu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

 

Dátum konania schôdze: 13.03.2013

Hodina: 17.00 hod.

Miesto: Gymnázium Sv. Rodiny na Gercenovej 10 - jedáleň

 

Program:

1. Prezentácia - voľba overovateľov zápisnice

2. Informácia - spustenie vzduchotechniky do prevádzky v garáži bytového domu Gercenova 8A - 8H

3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov

4. Revízie na rok 2013

5. Rôzne