Archív oznamov

August 2013

Karlova Ves, Dúbravka - prerušenie dodávky TV

12-08-2013 14:14 napísal Ing. Miloslav Putera

BAT, a.s., ako dodávateľ tepla,Vám oznamuje, že

za účelom pravidelných letných údržbárskych a opravárenských prác na zariadeniach sústav centralizovaného zásobovania tepla bude v termíne 

19.8.2013 od 00:00 hod.  do 28.8.2013 do 24:00 hod.

prerušená dodávka teplej vody

     

    Za porozumenie ďakujeme