Archív oznamov

Júl 2015

OZNAM

06-07-2015 11:19 napísal Ing. Miloslav Putera

OZNAM

 

Oznamujeme cteným klientom spoločnosti K.R.S., s.r.o., 

že  z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok budú 

 

 v dňoch 6.7. a 7.7.2015 naše kancelárie k dispozícii len do 15.00 hod.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Ľ.Fullu 4-10 - mimoriadna schôdza vlastníkov

03-07-2015 15:40 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na mimoriadnu schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. Fullu 4-10, 

zvolanej na podnet štvrtiny vlastníkov 

/výzva doručená zástupcom vlastníkov - Ing.Hubertom/

 

Dátum konania schôdze : 13.7.2015  ( pondelok )

 

Čas :         17.00 hod.

 

Miesto :         zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20, dv.č.17

 

Program podľa doručenej výzvy vlastníkmi : 

 1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Riešenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom zateplenia domu - PSR Industry, s.r.o.

 3. Určenie osôb z radov vlastníkov a ich právomocí v styku so zhotoviteľom zateplenia domu a so zhotoviteľom výmeny výťahov /technické riešenia, financie, zmluvné vzťahy atď./

 4. Zaviazanie správcu k okamžitému zabezpečeniu obstarávacích zmlúv na nebytové priestory vo vlastníctve Magistrátu hl.m.Bratislavy

 5. Pasívny interbankingový prístup zástupcov vlastníkov k účtu domu

 6. Zaviazanie správcu k predloženiu návrhu nového znenia  Zmluvy o výkone správy domu tak, aby bola uvedená do súladu so Zákonom č.182/1993 Z.z. a s vôľou vlastníkov

 7. Voľba a kompetencie komisie z radov vlastníkov pre odsúhlasenie obsahu a  znenia novej Zmluvy o výkone správy domu

 

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.