1. návrhy investičných úprav objektu, ktoré sú v súlade s Vašimi aktuálnymi a budúcimi potrebami

2. poradenstvo a realizácia menších aj väčších projektov, týkajúcich sa starostlivosti o objekt

3. vyjednanie podmienok a kontrola dodávateľov pre zabezpečenie služieb

 

Späť