Sme pripravení Vám zabezpečiť štandardné služby správcovských spoločností a rad ďalších, ktorých cieľom je Vaša spokojnosť a komfort.

 

Prevádzka

Môžete sa na nás spoľahnúť vo všetkých oblastiach, týkajúcich sa prevádzky objektu. Zabezpečujeme dodávku médií, odvoz odpadov, čistotu chodníkov vo všetkých ročných obdobiach, starostlivosť a servis o výťahy, osvetlenie, plyn, elektriku... Preberieme na seba všetky aktivity, ktoré sú pre bezproblémovú prevádzku objektu nevyhnutné. 

Viac ...

 

Ekonomika

Zabezpečujeme kompletnú ekonomickú agendu spravovaných objektov. Vaše prostriedky nielen spravujeme, ale zároveň hľadáme cesty a odporúčame, ako ich najlepšie investovať, alebo zhodnotiť.

Viac...

 

Technický a stavebný rozvoj objektu

Môžete sa na nás spoľahnúť aj v oblasti technického a stavebného rozvoja Vášho objektu. Dôkladne zanalyzujeme všetky alternatívy a možnosti. Ponúkneme Vám niekoľko možnosti aj s odporučením. O konkrétnej alternatíve sa rozhodnete Vy.

Viac ...